Küldetésünk

KÜLDETÉSÜNK


A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradícionális sportegyesület. A MAFC a Fővárosi Bíróság által nyilvántartott alapszabállyal működik, a részletes működési szabályokat az egyesületi SZMSZ szabályozza.

  1. A súlyemelő szakosztály a MAFC egyik versenysport tevékenységet folytató szakosztálya, az alapszabály által biztosított jogokkal.
  2. A szakosztály nem önálló jogi személy, gazdálkodási tevékenységét, a szakosztály érdekeinek képviseletét a MAFC sportegyesület SZMSZ-e által meghatározottak szerint szervezi.
  3. A szakosztályt a tagság (beleértve a szakosztály vezetőségét is) önkéntes (társadalmi) munkával és pénzbeli hozzájárulással működteti.
  4. A szakosztály a saját SZMSZ-e által meghatározottak szerint működik, összhangban az egyesület szabályaival.
  5. A szakosztály alapvetően egyetemi súlyemelő verseny szakosztályként működik minden korosztályban, de lehetőséget biztosít a nem versenyszerű sportra; korlátozottan az általános erőfejlesztésre; elsősorban az egyetemi hallgatóknak, egyetemi dolgozóknak kiöregedett versenyzőknek, végzett hallgatóknak.
  6. A Magyar Súlyemelő Szövetség vonatkozó szabályzatainak megfelelően szervezi és irányítja a súlyemelő versenysportot folytató versenyzők szakmai tevékenységét.
  7. Gondoskodik a sportágban a sportszerű felkészülés és versenyzés feltételeinek az Egyetemen belüli megteremtéséről.